အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ (For Rent)

ဂိုေထာင္ အငွါးေလး

ျပည္ႀကီးတံခြန္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
17 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) | စက္မႈဇုန္

ေအးသုခ ( 130 ) လမ္းတင္ ဂိုေဒါင္ အငြား R ( 668 ) , ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ့နယ္ ( 66 x 68 ) ၾကား ေပ ( 60 x 80 ) , ေျမာက္လွည့္ တလငွားရမ္းခ - ( 17 ) သိန္း ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိူင္ပါတယ္ရွ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

နံကပ္ႏွစ္ထပ္၊ အငွါး

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
8.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) | လံုးခ်င္းအိမ္

( 31 ) လမ္းတင္ နံကပ္( 2 )ထပ္ အငြား R ( 669 ) , ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ့နယ္ ( 68 ) လမ္းအနီး ေပ ( 25 x 90 ) , ေျမာက္လွည့္ တလငွားရမ္းခ - ( 8 ) သိန္းခြဲ ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိူင္ပါတယ္ရွင္ 🙏 ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

RC-3 ထပ္ အငွါး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
23 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) | လံုးခ်င္းအိမ္

( 37 ) လမ္းတင္ RC( 3 )ထပ္ အငြား R ( 670 ) , မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ့နယ္ ( 64 ) လမ္းမ အနီး ေပ ( 40 x 60 ) , ေျမာက္လွည့္ တလငွားရမ္းခ - ( 23 ) သိန္း ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

RC-3 ထပ္အငွါး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) | လံုးခ်င္းအိမ္

( 66 ) လမ္းမႀကီးအနီး RC( 3 )ထပ္ အငြား R ( 671 ) , မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ့နယ္ ( 37 x 38 ) ၾကား ေပ ( 40 x 60 ) , အေရွ႕လွည့္ တလငွားရမ္းခ - ( 25 ) သိန္း ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

RC-2 ထပ္ ခြဲ အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
7 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) | လံုးခ်င္းအိမ္

RC ( 2 ) ထပ္ခြဲ အငွါး R ( 621 ) , ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ့နယ္ ( 50 x 51 ) ၾကား ခိုင္ေရႊဝါ ( 109 ) x မေနာ္ဟရီ ( 110 ) လမ္းၾကား ေပ ( 20 x 60 ) , ေတာင္လွည့္ တလငွားရမ္းခ - ( 7 ) သိန္း ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိူင္ပါတယ္ရွင္ 🙏 ရြိဳင္ရယ္...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

နံကပ္ ႏွစ္ထပ္ အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
3.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) | လံုးခ်င္းအိမ္

( 58 ) လမ္းမႀကီးအနီး နံကပ္( 2 )ထပ္ အငွား R ( 623 ) , ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ့နယ္ ခိုင္ေရႊဝါ ( 109 ) x မေနာ္ဟရီ ( 110 ) လမ္းၾကား ေပ( 30 x 40 ) , အေနာက္လွည့္ တလငွားရမ္းခ - ( 3 ) သိန္းခြဲ ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိူင္ပါတယ္ရွင္ 🙏 ရြ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

နံကပ္ႏွစ္ထပ္

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) | လံုးခ်င္းအိမ္

ခိုင္ေရႊဝါ ( 109 ) လမ္းမအနီး နံကပ္( 2 )ထပ္ အငြား R ( 619 ) , ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ့နယ္ ( 53 x 54 ) ၾကား ေပ ( 20 x 60 ) , ေတာင္လွည့္ တလငွားရမ္းခ - ( 5 ) သိန္း ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိူင္ပါတယ္ရွင္ 🙏 ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

RC-2 ထပ္ အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) | လံုးခ်င္းအိမ္

မေနာ္ဟရီ ( 110 ) လမ္းမႀကီးအနီး RC( 2 )ထပ္ အငြား R ( 624 ) , ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ့နယ္ ( 53 x 54 ) ၾကား ေပ ( 20 x 60 ) , ေတာင္လွည့္ တလငွားရမ္းခ - ( 5 ) သိန္း ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိူင္ပါတယ္ရွ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္း ႏွစ္ထပ္၊ အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
4 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) | လံုးခ်င္းအိမ္

( 48 ) လမ္းမအနီး နံကပ္( 2 )ထပ္ အငြား R ( 618 ) , ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ့နယ္ ႏွင္းဆီ ( 111 ) x ျမတ္ေလး ( 112 ) လမ္းၾကား ေပ ( 40 x 60 ) , ေျမာက္လွည့္ တလငွားရမ္းခ - ( 4 ) သိန္း ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိူင္ပါတယ္ရွင္ 🙏 ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

နံကပ္ႏွစ္ထပ္၊ အငွါးေလး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
4 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) | လံုးခ်င္းအိမ္

ခိုင္ေရႊဝါ ( 109 ) လမ္းမအနီး နံကပ္( 2 )ထပ္ အငွါး R ( 620 ) , ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ့နယ္ ( 56 x 57 ) ၾကား ေပ ( 30 x 40 ) , အေရွ႕လွည့္ တလငွားရမ္းခ - ( 4 ) သိန္း ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိူင္ပါတယ္ရွင္ 🙏 ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္