အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ (For Sale)

RC-3 ထပ္ အေရာင္း

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
5,500 သိန္း (က်ပ္) | လံုးခ်င္းအိမ္

( 64 ) လမ္းမအနီး RC( 3 )ထပ္ အေရာင္း S ( 2210 ) , မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ့နယ္ ( 37 x 38 ) ၾကား ေပ ( 40 x 60 ) , အေနာက္လွည့္ သိန္း ( 5500 ) ( ညႇိႏွိုင္း ) ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

RC-2 ထပ္ခြဲ အေရာင္း

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
5,500 သိန္း (က်ပ္) | လံုးခ်င္းအိမ္

( 62 ) လမ္းမႀကီးအနီး RC( 2 )ထျပၡဲ အေရာင္း S ( 2211 ) , မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ့နယ္ ( 42 x 43 ) ၾကား ေပ ( 60 x 65 ) , အေနာက္လွည့္ သိန္း ( 5500 ) ( ညႇိႏွိုင္း ) ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ(80&100)/ ေျမကြက္ လြတ္အေရာင္း

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
8,500 သိန္း (က်ပ္) | ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

( 29 )လမ္းတင္ ေျမကြက္လြတ္ အေရာင္း S ( 1593 ) , ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ့နယ္ ( 52 x 54 ) ၾကား ေပ ( 80 x 100 ) , ေတာင္လွည့္ ဂရန္ေျမ သိန္း ( 8500 ) ( ညႇိႏွိုင္း ) ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိူင္ပါတယ္ရွင္ 🙏...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ(80&90)/ ေျမကြက္ အေရာင္း

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
5,500 သိန္း (က်ပ္) | ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

( 53 ) လမ္းမအနီး ေျမကြက္လြတ္ အေရာင္း S ( 1047 ) , ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ့နယ္ ( 28 x 30) လမ္းၾကား ေပ ( 80 x 90 ) , ေတာင္လွည့္ ဂရန္အမည္ေပါက္ သိန္း ( 5500 ) ( ညႇိႏွိုင္း ) ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိူ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

RC-2 ထပ္ အေရာင္း

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
3,500 သိန္း (က်ပ္) | လံုးခ်င္းအိမ္

( 26 ) လမ္းမႀကီးအနီး RC ( 2 ) ထပ္ အေရာင္း S ( 2209 ) , ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ့နယ္ ( 52 x 54 ) လမ္းၾကား ေပ ( 35 x 55 ) , အေနာက္လွည့္ သိန္း ( 3500 ) ( ညႇိႏွိုင္း ) ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိူင္ပါတ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

RC-3 ထပ္တိုက္ အေရာင္း

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
4,500 သိန္း (က်ပ္) | လံုးခ်င္းအိမ္

( 67 ) လမ္းမတင္ RC( 3 )ထပ္ အေရာင္း S ( 2145 ) , ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ့နယ္ ဟုန္ပန္း ( 107 ) လမ္းမအနီး ေပ ( 30 x 45 ) , အေနာက္လွည့္ Master Room - ( 4 ) ခန္း သိန္း ( 4500 ) ( ညႇိႏွိုင္း ) ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လမ္း(60)တင္ေျမကြက္လႊတ္ အေရာင္း

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
3,800 သိန္း (က်ပ္) | ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

လမ္း ( 60 ) တင္ ေျမကြက္လြတ္ အေရာင္း S ( 2123 ) , ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ့နယ္ ( 16 x 18 ) ၾကား ေပ ( 45 x 90 ) , အေရွ႕လွည့္ , အုတ္တံတိုင္းခတ္ၿပီး သိန္း ( 3800 ) ( ညႇိႏွိုင္း ) ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိူ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လမ္း60 တင္ေထာင့္ကြက္ ေျမကြက္ လႊတ္အေရာင္း

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
1,500 သိန္း (က်ပ္) | ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

လမ္း ( 60 ) တင္ေဒါင့္ကြက္ ေျမကြက္လြတ္ အေရာင္း S ( 2124 ) , ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ့နယ္ ( 15 x 17 ) ၾကား ေပ ( 35 x 60 ) , အေနာက္လွည့္ , အုတ္တံတိုင္းခတ္ၿပီး သိန္း ( 1500 ) ( ညႇိႏွိုင္း ) ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

RC-3 ထပ္ခြဲ အေရာင္း

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
5,000 သိန္း (က်ပ္) | လံုးခ်င္းအိမ္

RC ( 3 ) ထျပၡဲ အေရာင္း S ( 2127 ) , ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ့နယ္ ( 62 x 63 ) ၾကား , ( 19 x 21 ) ၾကား ေပ ( 30 x 60 ) , အေနာက္လွည့္ သိန္း ( 5000 ) ( ညႇိႏွိုင္း ) ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ(20&60)/ ေျမကြက္လႊတ္ အေရာင္း

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
950 သိန္း (က်ပ္) | ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

ေျမကြက္လြတ္ အေရာင္း S ( 2125 ) , ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ့နယ္ ( 59 x 60 ) ၾကား , ( 15 x 16 ) ၾကား ေပ ( 20 x 60 ) , ေတာင္လွည့္ သိန္း ( 950 ) ( ညႇိႏွိုင္း ) ------------------------------------- စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ သိ႐ြိလိုပါက - ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္ၿခံေျမ 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 Viber - 09 44 58 36 336 Message Box: m.me/royal.tunthitsar.madalay တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္