အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတ (Property Knowledge)

ပါမစ္ေျမကို ၀ယ္ယူလွ်င္ ဘာေတြစစ္ေဆးဖို႔လိုအပ္သလဲ။ မည္သို႔ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားရမလဲ?

ဗဟုသုတ | Posted By ဇာနည္ေက်ာ္

ပါမစ္ မူရင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ စာရြက္စာတမ္းအခ်က္အလက္မ်ား - ေျမယာဌာန၏ ရံုးတံဆိပ္အဝိုင္း ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ေျမကြက္အမည္ေပါက္ (သို႔မဟုတ္) မိသားစုဓာတ္ပံုမူရင္း၊ - ဓာတ္ပံုေနာက္ေက်ာတြင္ ေျမယာဦးစီးမွဴး၏ လက္မွတ္ပါရွိရမည္။ - ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္သူမ်ား၏...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားကို မည္သူကေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသလဲ ?

ဗဟုသုတ | Posted By ေအးျမတ္သူ

 ### Zawgyi Version ### ေျမပိုင္ေျမ၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ ဂရန္ရွိေျမပိုင္ေျမ ဘိုးဘြားမိဘလက္ထက္ကပင္ ဓားမဦးခ်ပိုင္ဆိုင္လာ၍ လႊဲေျပာင္းဆက္ခံခြင့္ရွိေသာ ေျမမ်ိဳးျဖစ္သည္။ထိုေျမအမ်ိဳးအစားကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္သူမွ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။ - ေျမအမည္ေပါက္...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္သစ္ ဝယ္ယူရာမွာ သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္

ဗဟုသုတ | Posted By ႏွင္းအိခင္

### Zawgyi Version ### လက္ရွိေနအိမ္ကို ေရာင္းခ်ျပီး အိမ္သစ္ဝယ္ယူရာမွာ သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။ လက္ရွိေနအိမ္ကို အလ်င္စလိုေရာင္းျခင္း အိမ္အသစ္ကို ဝယ္ယူတဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးကို လက္ရွိေနအိမ္ေရာင္းခ်ျပီး ဝယ္ယူတက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပိုင္ရွင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနထိုင္သူရွိေနေသာ အိမ္နွင့္ေျမကို ဝယ္မယ္ဆိုလွ်င္

ဗဟုသုတ | Posted By ေရႊစင္ဝင္း

### Zawgyi Version ### “ အိမ္ဝယ္ဖုိ႕သြားၾကည့္တာဆရာ ၊ ေရာင္းမယ့္အိမ္မွာ လူေနတာရွိေနေတာ့ ဝယ္ရင္အဆင္ေျပပါ့မလားဆရာ ” ဟု မိတ္ေဆြ တစ္ဦး၏ သားျဖစ္သူက စာေရးသူထံ လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ “ လူေနတယ္ဆိုတာက ေရာင္းသူကိုယ္တိုင္ေနတာလား” “ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတစ္ဦးကို...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ ေျမ၀ယ္ယူခြင့္ရွိသလား?

ဗဟုသုတ | Posted By ေရႊစင္ဝင္း

### Zawgyi Version ### ၁၉၈၇ခုႏွစ္၊ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ပစၥည္း လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း၊ ေပးကမ္းသည္ကို လက္ခံျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ဝယ္တဲ့အခါ သတင္းစာေၾကာ္ျငာဖို႕မေမ့သင့္ပါ

ဗဟုသုတ | Posted By ဇာနည္ေက်ာ္

### Zawgyi Version ### မွတ္မိေနပါေသးတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၃)လေလာက္ကေပါ့။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းက ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းကိုမွ ဝယ္ခ်င္ပါတယ္လုိ႕ ဆိုလာသူ “ ကိုေကာင္းစံ ” ရဲ႕ ဆႏၵကိုပါရမီျဖည့္ဖို႕ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကို ညီေဇာ္တို႕ဇနီးေမာင္နွံက အက်ိဳးေဆာင္ခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ျပီး...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္ျခံေျမ၀ယ္ယူရာတြင္ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ႏႈန္းေျပာင္းလဲသြားသည့္ ႏႈန္းထားအရ မည္မွ်ေပးေဆာင္ရမလဲ။ ေပးေဆာင္သင့္သလား?...

ဗဟုသုတ | Posted By ေရႊစင္ဝင္း

### Zawgyi Version ### ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားမည္သူမဆို အေျခပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ ကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအသစ္တည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းထပ္မံတိုးခ်ဲဲ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္၀င္ေငြမွ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စြမ္းႏိုင္သူက ကြန္ဒိုေပၚတက္ အရစ္က်စနစ္ရဲ႕ေကာင္းခ်က္

ဗဟုသုတ | Posted By စည္သူေအာင္

### Zawgyi Version ### ၂၀၁၉ ခုနွစ္ကစလို႕တို္က္ခန္းအေရာင္းအဝယ္ေတြကလည္း ေရာင္းဝယ္မႈပံုစံတစ္မ်ိဳးေျပာင္းလာတယ္လို႕ ေျပာရမယ္။ အရင္ကဆိုရင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္စရန္ေငြခ်ျပီးတာနဲ႔ ဝယ္သူဘက္ကကန္႕ကြက္ရန္ရွိမရွိ သတင္းစာေၾကာ္ျငာရန္နဲ႕ က်န္ေငြေပးေခ်ႏိုင္ဖို႕...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ မစိုက္အပ္ေသာ အပင္မ်ား ၊ အိမ္ေဆာက္ရက္ ေရြးနည္း ၊ မသံုးအပ္ေသာ သစ္ (၈) မ်ိဳးအေၾကာင္း .....

ဗဟုသုတ | Posted By ဇာနည္ေက်ာ္

### Zawgyi Version ### အိမ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မစိုက္အပ္ေသာ အပင္မ်ား အိမ္ေဆာက္ရက္ ေရြးနည္း အိမ္ေဆာက္လ ေရြးနည္း မသံုးအပ္ေသာ သစ္ (၈) မ်ိဳး အိမ္ ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္ မျပဳအပ္ေသာ အရာမ်ားသစ္ပင္ ပန္းမန္ဆိုတာ လူေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အရာပါ။ သဘာ၀ရာသီဥတုကို သင့္တင့္မွ်တေစသလို...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အျဖစ္ကမနွစ္ကနဲ႕မတူ အိမ္ျခံေျမဝယ္နည္းအဆန္းပါေနာ္

ဗဟုသုတ | Posted By ေအးျမတ္သူ

### Zawgyi Version ### ညပိုင္းထမင္းစားျပီးလို႕အနားယူခ်ိန္မွာ ဖုန္းေခၚသံၾကားလို႕ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ နံပါတ္အသစ္နဲ႕မို႕ “ ဟယ္လို…… မဂၤလာပါ ” လို႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္လုိက္ပါတယ္။ ဒီလိုႏႈတ္ဆက္လိုက္တာနဲ႕ ဟုတ္ကဲ့ … “မဂၤလာပါဆရာ ဦးေကာင္းေဖ ဟုတ္ပါသလားရွင္ ” “...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next »