အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတ (Property Knowledge)

အေပ်ာက္စနစ္ တုိက္ခန္းမ်ားတြင္ အိမ္ငွားကြယ္လြန္သြားပါက တုိက္ခန္းကို ေျမရွင္ရပုိင္ခြင့္ရွိပါသလား...

ဗဟုသုတ | Posted By ဇာနည္ေက်ာ္

### Zawgyi Version ### “ ဆရာ ဦးေက်ာ္၀င္း ေရာက္ေနတာၾကာၿပီလား” ဟု စာေရးသူက မိမိ၏ ႐ုံးခန္းေရွ႕တြင္ ေရာက္ႏွင့္ေနသည့္ ဆရာဦးေက်ာ္၀င္းကို ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္စာေရးသူႏွင့္ ဆရာဦးေက်ာ္၀င္းတုိ႔သည္ စာေရးသူ၏ ႐ုံးခန္းအတြင္း၌ စကားေျပာျဖစ္ၾကသည္။...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လယ္ေျမကို အျခားသီးႏွံေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးလို႔ ရပါသလား ?

ဗဟုသုတ | Posted By ဇာနည္ေက်ာ္

### Zawgyi Version ### လယ္ေျမကို အျခားသီးႏွံေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ - လယ္ယာေျမဥပေဒ အခန္း(၉)၊ ပုဒ္မ ၇၁ အရ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူသည္ လယ္ယာေျမတြင္ မူလသတ္မွတ္ထားေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားအလိုက္ စုိက္ပ်ိဳး လ်က္ရွိသည့္ ရာသီသီးႏွံအမ်ိဳးအစားမွ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေဆာက္အအံုဖ်က္သိမ္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ အိမ္ေဟာင္းဖ်က္ခြင့္ရိွသလား ?

ဗဟုသုတ | Posted By ေအးျမတ္သူ

 ### Zawgyi Version ### အေဆာက္အအံုဖ်က္သိမ္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ အိမ္ေဟာင္းဖ်က္ခြင့္မရွိပါဘူး။ အေဆာက္အဦ ၿဖိဳဖ်က္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၌ အေဆာက္အအံု ဖ်က္သိမ္းခြင့္ ဦးစြာေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာက္အအံုဖ်က္သိမ္းခြင့္...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္တြင္ က်ဴးေက်ာ္သူသည္ အျမဲတန္းကာလစည္းကမ္းသတ္ ၁၂ နွစ္ကို အားကိုး၍မရႏိုင္

ဗဟုသုတ | Posted By ႏွင္းအိခင္

### Zawgyi Version ### ကၽြန္ေတာ္၏ ေက်ာင္းေနဖက္မိတ္ေဆြျဖစ္သူ ဦးသန္းေအာင္စိုးသည္ ဖုန္းနွင့္ ခ်ိန္းဆိုသျဖင့္ မိမိ၏ ရုံးခန္းနွင့္လည္း နီးကပ္ေသာပန္းဆိုးတန္းအထက္လမ္း၊ ျမစံပါယ္အေအးခန္းလက္ဘက္ရည္နွင့္ စားဖြယ္စံုဆိုင္သို႕ပင္...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မိသားစုပံုစံျဖင့္ ေပးထားေသာ အိမ္ေျမတိုက္ခန္းကို ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္

ဗဟုသုတ | Posted By ေအးျမတ္သူ

### Zawgyi Version ### '' မိသားစုစီမံမႈျပဳထားတဲ့ တုိက္ခန္းကို ဝယ္လုိ႔ရပါသလား ဆရာ '' စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက လမ္းၫႊန္လုိက္သျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးရြယ္တစ္ဦး စာေရးသူထံသို႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။ '' အင္း- မိသားစု စီမံမႈဆုိေတာ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ ဘယ္လုိေဆာင္...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေပ်ာက္တိုက္ခန္းမ်ား အေႀကာင္း

ဗဟုသုတ | Posted By ႏွင္းအိခင္

### Zawgyi Version ### ၁။ အေပ်ာက္တိုက္ခန္း အေပ်ာက္တိုက္ခန္းဆိုသည္မွာယင္းတိုက္ခန္းအား တန္ဖိုးတစ္ရပ္ျဖင့္ေပးဝယ္၍ေနထိုုင္ခြင့္ႏွင့္ ထပ္ဆင့္လဲႊေျပာင္း၊ ဌားရမ္းပိုင္ခြင့္႐ိွေသာအိမ္ဌား (Tenant) တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာဌားရမ္းခ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေအာင္ျမင္သူေတြရဲ႕ တနလၤာနံနက္ခင္း

ဗဟုသုတ | Posted By ေရႊစင္ဝင္း

### Zawgyi Version ### တနလၤာေန႔နံနက္ခင္းဟာ တစ္ပတ္လံုးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ပါလဲ။ တနလၤာေန႔နံနက္ခန္းဟာ ေနာက္ထပ္ျဖတ္သန္းရမယ့္ နာရီေပါင္း (၁၆၈) နာရီကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ျဖတ္သန္းႏိုင္ဖို႔ လမ္းေၾကာင္းခ်ေပးႏိုင္တာေၾကာင့္...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမပိုင္၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ႏွင့္ ဂရန္ေျမ တုိ႔ကို ေျမကြက္ေျမပံု ႏွင့္ ေျမစာရင္းတုိ႔မွာ ခဲြမယ္ဆိုရင္.......

ဗဟုသုတ | Posted By ႏွင္းအိခင္

### Zawgyi Version ### ေျမကြက္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမယ္ဆိုရင္ ေျမပိုင္ေျမ၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ (အိမ္ရာေျမ)၊ ဂရန္ေျမရွိတဲ့ ေျမပိုင္ ေျမနဲ႔ ေျမငွားဂရန္ ေျမေတြကို ေျမကြက္ေျမပံုနဲ႔ ၿမိဳ႕ ေျမစာရင္းတို႔မွာ ခြဲစိတ္ေပးပါတယ္။ ခြဲစိတ္ဖို႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေျမကြက္ရဲ႕...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ခရီးသြားေနတုန္းမွာ ကိုယ့္ရဲ့ေနအိမ္ေလးကို ဘယ္လုိကာကြယ္ၾကမလဲ

ဗဟုသုတ | Posted By ေရႊစင္ဝင္း

### Zawgyi Version ### အလုပ္ကိစၥတစ္စံုတစ္ခု ေပၚေပါက္လာလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရပ္ေဝးခရီးကိုရက္အၾကာႀကီး သြားရေတာ့မယ္ဆုိတဲ့အခါ ကိုယ့္အတြက္ တန္ဖိုးအရွိဆံုးအရာျဖစ္တဲ့ အိမ္ေလးကိုစိတ္မခ် ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီလို ခရီးသြားဖုိ႔...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေနအိမ္ဝယ္ယူၿပီးေနာက္ ျဖစ္တတ္တဲ့ အမွားနဲ႔ ဆင္ျခင္စရာမ်ား

ဗဟုသုတ | Posted By ေအးျမတ္သူ

### Zawgyi Version ### ေနအိမ္တစ္လံုး ဝယ္ယူၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အေရာင္းအဝယ္မွားလုိ႔ ေနာင္တရစိတ္ပ်က္ေနရတဲ့ အိမ္ပုိင္ရွင္ေတြမ်ားစြာရွိပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အဝယ္မွားတတ္လုိ႔ မိမိေနအိမ္သစ္မွာေနထုိင္ရတာ သက္ေတာင့္သက္သာမျဖစ္ဘူး၊...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next »